De Kinderombudsman

Tekstgrootte:
A A A
Lees voor:
De Kinderombudsman

Stel je voor dat:

– Je geen onderwijs krijgt, omdat niemand voor jou een school kan vinden;

– Je in een jeugdzorginstelling zit en je bent het niet eens met de beslissingen die jouw gezinsvoogd neemt;

– Je wordt opgepakt door de politie en ze gebruiken daarvoor veel geweld.

In deze situaties kan het gebeuren dat jouw rechten worden geschonden. De Kinderombudsman kan je hierover advies geven en hij kan je doorverwijzen voor verdere hulp.

 

Wat doet de Kinderombudsman

Kinderen waar ook ter wereld moeten op een gezonde en veilige manier kunnen opgroeien. Dat is lang niet overal vanzelfsprekend, ook niet in Nederland. De Verenigde Naties hebben daarom het Verdrag inzake de Rechten van het kind opgesteld, kortweg: het Kinderrechtenverdrag. Daarin staan regels die moeten garanderen dat kinderen zich op een goede manier kunnen ontwikkelen. Ook Nederland heeft dat verdrag ondertekend.

Toch raken in ons land de rechten van kinderen en jongeren soms in de knel. De regering heeft daarom het bureau van de Kinderombudsman opgericht: de Kinderombudsman en zijn medewerkers onderzoeken of de kinderrechten goed worden nageleefd. Hij kan dat doen als iemand bij hem een klacht indient. Ook kan hij een onderzoek starten als hij signalen van meerdere menen of organisaties krijgt over schendingen van kinderrechten. Bovendien adviseert de Kinderombudsman de regering over het naleven van de kinderrechten in Nederland, gevraagd en ongevraagd. De Kinderombudsman is onafhankelijk. Dat betekent dat hij zelf een mening vormt en zich door niemand laat beïnvloeden.

Hoe kan je een klacht voorleggen aan de Kinderombudsman?

– Bel gratis met 08008765432 van maandag tot en met vrijdag tussen 12:00 en 17:00 uur.

– stuur een mail aan info@dekinderombudsman.nl.

Op de website van de Kinderombudsman staat een lijst met veel gestelde vragen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag daar al bij: www.dekinderombudsman.nl.