Steunpunt Mantelzorg OIJ organiseert training: Omgaan met dementie

Tekstgrootte:
A A A
Lees voor:
Steunpunt Mantelzorg OIJ organiseert training: Omgaan met dementie

Het Steunpunt mantelzorg organiseert in samenwerking met het Kennisnetwerk kwetsbare Ouderen, de training: Omgaan met dementie. De training voor mantelzorgers biedt u informatie over de ziekte en het verloop
daarvan, gelegenheid tot het delen van ervaringen en praktische tips om met de
situatie om te kunnen gaan. De docent is een ervaren trajectbegeleider dementie,
werkzaam in de gemeente Oude IJsselstreek. De training bestaat uit vier
bijeenkomsten.

1. Wat is dementie?
U krijgt uitleg over verschillende vormen van dementie en het verloop van de
ziekte. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
2. Omgaan met gedragsverandering
Tijdens het verloop van de ziekte treden dikwijls gedragsveranderingen op. U
krijgt tips hoe hiermee om te kunnen gaan. En hoe ervaren andere deelnemers
bepaalde situaties en de veranderingen bij hun naaste?
3. Mogelijke problemen door gedragsveranderingen en een veilige woon- en
leefomgeving
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan achterdocht, boosheid of agressie. U
leert wat u kunt doen in dergelijke situaties.
4. Belastbaarheid en ondersteuning
Wat kunt u zelf als naaste en als mantelzorger aan? Hoe houdt u de zorg zo
goed mogelijk vol? Wat kan u daarbij zoal helpen? Waar kunt u terecht voor
eventuele ondersteuning? Wat is belangrijk voor uzelf.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de training dan kunt u dit per e-mail
(amw.oudeijsselstreek@sensire.nl) of telefonisch (0314 – 35 71 51) doen uiterlijk op
1 oktober 2020. Wij ontvangen dan graag uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur.