Tien vuistregels voor het oplossen van conflicten

Tekstgrootte:
A A A
Lees voor:
Tien vuistregels voor het oplossen van conflicten

Conflicten komen in iedere relatie en in ieder gezin voor. Daar is niets mis mee. In een relatie is het belangrijk soms voor je mening te gaan staan, en dit kan botsen met de mening van je partner of een gezinslid. Als je hier samen goed uitkomt, kan dit leiden tot nieuwe verhoudingen en een duidelijk zicht op elkaars behoeften. Het is wel belangrijk om een conflict tot een positief einde te brengen. Deze 10 vuistregels kunnen je daarbij helpen.

 

  1. Val elkaar niet in de rede. Luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken.
  1. Uit je vraag als een wens en niet als verwijtende klacht. Dus niet: ‘Waarom moet ik nou alweer de afwas doen?’ Beter is: ‘Ik zou het leuk vinden als…’
  1. Stel geen vragen die eigenlijk beschuldigingen zijn. Dus niet: ‘Vind je het normaal dat ik jouw rommel moet opruimen?’
  1. Wees concreet (duidelijk) en houd het kort en relevant.
  1. Wat voor jou geldt, hoeft niet voor de ander te gelden.
  1. Spreek voor jezelf. Dus: ‘Ik vind…’ in plaats van: ‘Iedereen zegt…’ of ‘Het is…’
  1. Lees geen gedachten, maar vraag gewoon wat je weten wilt. Dus niet: ‘Je zult wel denken…’
  1. Haal niet onnodig oude koeien uit de sloot. Praat in het hier en nu.
  1. Vermijd veroordelende etiketten en verlammende woorden als ‘altijd’, ‘niets’ en ‘nooit’.
  1. Tot slot: waar er één wint, verliezen er twee. Dus voel je niet altijd te goed om je excuses aan te bieden.