Top tien van regels bij opvoeding

Tekstgrootte:
A A A
Lees voor:
Top tien van regels bij opvoeding
  1. Prijzen en belonen

De beste beloningen zijn aandacht, complimenten en liefde. Belonen met snoep of cadeautjes is lang niet altijd nodig en soms ronduit ongewenst. Stickers, stempels of een bijzonder uitstapje kunnen helpen bij het ondersteunen van goed gedrag.

 

  1. Consequent zijn

Ga een vaste regel niet veranderen omwille van de rust of omdat je er zelf last van hebt. Zorg ervoor dat iedereen – inclusief je partner en andere verzorgers – zich aan dezelfde regels houdt. Een regel is een regel.

 

  1. Routine

Zorg voor een opgeruimd huis en regelmaat. Vaste tijden voor opstaan, eten en naar bed gaan zijn belangrijk. Je mag best af en toe afwijken van een vast patroon, bijvoorbeeld als je op vakantie bent. Beschouw het als een kader.

 

  1. Grenzen

Kinderen moeten weten dat er grenzen zijn aan hun gedrag: wat wel kan en wat niet. Jij moet de regels bepalen en hun vertellen wat je van ze verwacht.

 

  1. Discipline

Je kunt je alleen aan die grenzen houden met discipline. Dat betekent dat je op een strenge en rechtvaardige manier toezicht moet houden. Misschien zijn een autoritaire toon en een waarschuwing al voldoende om de boodschap over te brengen. Zo niet, dan kun je andere technieken gebruiken waarbij geen sprake is van straf.

 

  1. Waarschuwingen

Er zijn twee soorten waarschuwingen. De ene gebruik je om een kind te vertellen dat er iets gaat gebeuren: jij bent de Sprekende Klok die waarschuwt dat het zo bedtijd is, of dat er straks een boterham op tafel staat. Met de andere wijs je op foutief gedrag. Daarmee geef je het kind de gelegenheid zijn gedrag te corrigeren zonder strafmaatregelen te treffen.

 

  1. Uitleg

Een klein kind snapt niet hoe het zich moet gedragen als jij hem dat niet vertelt. Breng de boodschap in woord en gebaar over. Ga niet argumenteren en hou het simpel – noem de dingen bij de naam. Als je een kind gehoorzaamheid bijbrengt, leg dingen dan uit op een manier die past bij zijn leeftijd. Vraag of je kind snapt waarom iets niet mag, dan weet je zeker dat het doorgedrongen is.

 

  1. Zelfbeheersing

Blijf kalm. Jij bent de ouder en jij hebt het voor het zeggen. Beantwoord een driftbui niet met een woedeaanval en ga niet terugschreeuwen als er geschreeuwd wordt. Jij bent de volwassene. Laat je niet door je kind op de kast jagen.

 

  1. Verantwoordelijkheid

De kindertijd staat in het teken van opgroeien. Geef je kinderen dus de gelegenheid kleine, uitvoerbare dingen te doen om hun zelfvertrouwen te stimuleren en de noodzakelijke vaardigheden op te doen. Betrek ze bij het gezinsleven. Zorg echter wel dat je verwachtingen reëel zijn: bij te hoge verwachtingen ligt mislukking voor de hand.

 

  1. Ontspanning

Quality time is belangrijk voor iedereen, ook voor jou. Breng je kind bij het naar bed gaan tot rust door een verhaaltje te vertellen en te knuffelen. Zorg dat jij, je partner en jullie andere kinderen ieder hun portie aandacht krijgen.