Een goede buur dankzij Buurtbemiddeling

Tekstgrootte:
A A A
Lees voor:
Een goede buur dankzij Buurtbemiddeling

Truus werkt als vrijwilliger voor Buurtbemiddeling. Bij overlast of irritaties brengt zij buren samen en probeert hen zelf een oplossing te laten vinden. De vrijwilligers van Buurtbemiddeling zijn belangeloos en onpartijdig.

 

‘Spreek ik met Buurtbemiddeling? Ja ziet u, die mevrouw van de gemeente zei dat u mij verder zou helpen. Het is namelijk zo dat de buren hun tuin hebben opgeknapt. Prachtig hoor, daar niet van, maar nu staat daar ineens ook zo’n BBQ met een schoorsteen. We hebben al jaren in de stank gezeten en we zijn hier erg van geschrokken. Wat gaat u hieraan doen?’

Goed dat deze mevrouw de weg naar Buurtbemiddeling heeft gevonden. Klachten zoals stank of rook, geluid en huisdieren, schuttingen en struiken komen vaak voor. Meestal weten buren er samen een oplossing voor te vinden. Maar soms ligt dat wat ingewikkelder en is Buurtbemiddeling een goede optie.

Buurtbemiddeling werkt met speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. Ik ben daar één van. Wij zijn gewoon inwoners van uw gemeente en hebben geen enkel belang bij welke oplossing dan ook. Dat betekent ook dat we geen kant-en-klare oplossingen aandragen. Wel willen we graag een steentje bijdragen aan een prettige leefomgeving voor u en mij. We proberen goed te luisteren en weten dat elk verhaal twee kanten heeft. Dus willen we ook eerst beide verhalen horen. Daarna volgt er een bemiddelingsgesprek op een neutrale plaats. Als bemiddelaars zorgen wij ervoor dat ieder de kans krijgt zijn kant van het verhaal te belichten. We geven u de gelegenheid met elkaar naar een oplossing te zoeken, waar u allebei tevreden mee bent. We denken mee, zonder een oordeel te vellen.

‘Als ik het goed begrijp, doet u dus niks aan die stank?’

Nee, niet letterlijk. Uit ervaring weten we dat oplossingen die buren samen vinden, veel beter werken dan een opgelegde maatregel. U weet zelf het beste wat er mogelijk is en komt vast en zeker tot een passende oplossing met elkaar. Tenslotte willen we allemaal graag prettig wonen. Ook uw buren. Met elkaar maken we dat mogelijk.

‘Dus u helpt mij in het gesprek met de buren, zodat ik kan me kan uitspreken? Zonder dat het ruzie wordt? Dat wil ik wel. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar het verhaal van de buren, maar ik durf er zelf niet meer over te beginnen. Dank u wel, ik zie u graag.’
Het is steeds weer een uitdaging om te zorgen dat buren zelf weer in staat zijn de situatie te verbeteren. Samen afspraken te maken. Elkaar de hand te schudden. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat beide buren openstaan voor een – zelfgekozen – oplossing waar ze allebei tevreden mee zijn. Als zij die gevonden hebben, is onze taak gedaan. Na verloop van tijd hebben we nog wel even telefonisch contact met beide buren om te horen hoe het gaat.

Uiteindelijk zijn deze mevrouw en haar buren samen in gesprek gegaan. Zij hebben afgesproken dat de BBQ een ander plekje krijgt in de tuin. Hier kunnen ze allebei goed mee leven.
Weet u dat het vaak al helpt dat je weet wie je buren zijn en waarom er dingen gebeuren? En dat je hebt ervaren dat men best bereid is elkaar tegemoet te komen? ‘Onbekend maakt onbemind’ geldt immers nog steeds. Je hoeft niet met iedereen goede vrienden te zijn. Een goede buur is vaak al mooi genoeg. Het is prachtig om daaraan een bijdrage te mogen leveren.
Wilt u ook bemiddelaar worden? Of wilt u een kwestie voorleggen? Neem dan contact op met de coördinator, Sigrid Thomahsen: 06-20265137 of sigrid@helpgewoon.com.