Voorwaarden

Tekstgrootte:
A A A
Lees voor:
Voorwaarden

1. Rechten betrokkene
Als betrokkene (persoon van wie Sensire gegevens heeft vastgelegd) heb je recht op inzage in alle gegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt ook recht op informatie over deze gegevens. Dit recht gaat niet op in de volgende gevallen:
• als er zwaarwegende privacybelangen van iemand anders worden geschaad;
• als inzage in strijd is met de dienstverlening aan een klant van Sensire.

Soms vinden gesprekken plaats met (echt)paren, (ex-)partners of gezinnen. Als een van de (ex-)partners vraagt om inzage in het dossier of onderdelen van het dossier, dan moet de andere (ex-)partner hiervoor toestemming geven.

Onder het ‘recht op inzage’ valt ook het recht op een kopie van de gegevens.

Door gebruik te maken van deze website geef je Sensire toestemming om de informatie te verwerken zoals op de website is omschreven, voor de doeleinden die daar zijn beschreven. Daarbij gaat het om je persoonsgegevens, inhoudelijke informatie over je (aan)vraag en andere informatie die je ons geeft via een van de vraag-/aanmeldformulieren.

Je hebt het recht dat feitelijk onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat overbodige gegevens worden afgeschermd of vernietigd. Ben je het niet eens met een mening of een oordeel over jou, dan heb je het recht dat je eigen verklaring daarover ook in het bestand wordt opgenomen.

Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen conform de klachtenregeling van Sensire over de manier waarop Sensire je gegevens heeft verwerkt.

 

2. Positie jeugdige cliënt en wettelijke vertegenwoordiger(s)

Als je 16 jaar of ouder bent, dan gelden voor jou de rechten uit het privacyreglement zoals ze hierboven zijn beschreven (zie 1). Dat zijn: toestemming geven, informatie en inzage, correctie en klacht. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan gelden deze rechten voor je wettelijke vertegenwoordiger(s): je ouders of voogd. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, dan gelden de rechten voor jou en je wettelijk vertegenwoordiger(s) samen.

Als je jonger dan 16 jaar bent en je ouders zijn gescheiden, dan gelden de rechten uit het privacyreglement voor beide ouders apart. Toestemming voor het uitwisselen van gegevens met derden wordt bijvoorbeeld aan beide ouders gevraagd. Bovenstaande vertegenwoordiging geldt voor alle rechten uit het privacyreglement zoals ze hierboven staan beschreven: toestemming geven, informatie- en inzagerecht, correctie- en klachtrecht.

 

3. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Het cookie verzamelt informatie over je gebruik van de website. Deze informatie (waaronder je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden rond website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser specifieke instellingen te kiezen. Houd er wel rekening mee dat je in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je Google toestemming om de informatie te verwerken zoals hiervoor omschreven.

Meer lezen over geheimhouding en veiligheid? Klik hier